Επικοινωνία 2017-10-13T23:18:49+00:00

☎ 211 8000 544

Η ιατρική συμβουλευτική μέσω μηνυμάτων – χωρίς εξέταση – είναι επιστημονικά και δεοντολογικά αδόκιμη.