ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η επιστημονική έρευνα, διεθνώς, υποστηρίζει και τεκμηριώνει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της μεθόδου στη θεραπεία ολοένα και περισσότερων κλινικών διαγνώσεων.

Η εφαρμογή της σε επιλεγμένα περιστατικά, είτε ως μονοθεραπείας είτε επικουρικά σε μια άλλη θεραπεία, μπορεί να έχει ουσιαστικά αποτελέσματα που βελτιώνουν δραματικά την ποιότητα της ζωής σε σύντομο χρόνο.