εταιρικά σεμινάρια

υπηρεσίες συμβουλευτικής

Εκπαίδευση

Συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις, ιδρύματα και οργανισμούς για την ομαδική εκπαίδευση των στελεχών τους με εταιρικά σεμινάρια στην ψυχική διαχείριση προβλημάτων όπως:

 • Προκλήσεις προσαρμογής σε αιφνίδιες μεταβολές του περιβάλλοντος εργασίας
 • Επαγγελματική εξουθένωση (burnout)
 • Διαταραχές του άγχους και της διάθεσης
 • Κοινωνική φοβία και άγχος παρουσιάσεων (stage fright)
 • Μειωμένη αποδοτικότητα σε περιβάλλοντα πωλήσεων
 • Διαπροσωπικές συγκρούσεις και δυσκολίες στη συνεργασία
 • Οικονομική αβεβαιότητα
 • Εξισορρόπηση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
 • Ανάγκες αυτοβελτίωσης

Συμβουλευτική

Συμβουλεύουμε επιχειρήσεις, ιδρύματα και οργανισμούς με στρατηγικές προτάσεις:

 • Για την ανάπτυξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τους (προώθηση σκοπού, εταιρική φιλανθρωπία, εθελοντισμός, κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές)
 • Για τη βελτίωση του οργανισμού λειτουργίας τους (βέλτιστη διάθεση ανθρώπινων πόρων, βέλτιστη ροή παραγωγικής διαδικασίας)
 • Για τη διαχείριση κρίσεων (ανάλυση και αντιμετώπιση κινδύνων στο δημόσιο προφίλ και στις σχέσεις με ομάδες επιχειρησιακού ενδιαφέροντος)
 • Για τη φροντίδα της ψυχικής υγείας των στελεχών τους

Πως απευθυνόμαστε στις ανάγκες σας

Αποσκοπούμε σε μία ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη σχέση υποστήριξης μαζί σας:

 • Συνεργαζόμαστε με μικρές ή μεγάλες ομάδες στελεχών σας δια ζώσης ή από απόσταση (online)
 • Οργανώνουμε διαδραστικά εταιρικά σεμινάρια και παρουσιάσεις (με συζητήσεις)
 • Διαμοιράζουμε προσαρμοσμένο υλικό για κάθε παρουσίαση μετά το τέλος της σε ψηφιακή μορφή
 • Παρέχουμε εταιρικά πακέτα στα προγράμματα αυτοβοήθειας, στις ομάδες αλληλοστήριξης και στις υπηρεσίες συνεχιζόμενης συμβουλευτικής μέσα από το σύστημα CureClass (web, εφαρμογές iOS και Android)

συνεργαστήκαμε

British Petroleum