ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Καθώς η ψυχιατρική εκτίμηση και η ψυχοθεραπεία δεν απαιτούν σωματική εξέταση (πχ. ψηλάφηση), η θεραπευτική συνεργασία από απόσταση είναι απολύτως λειτουργική και αποτελεσματική στο 98% των περιστατικών σύμφωνα με τη διεθνή επιστημονική έρευνα.1,2,3,4,5,6 

Χρησιμοποιούμε με μεγάλη επιτυχία τη θεραπεία από απόσταση ήδη από το 2014 σε θεραπευόμενούς μας που βρίσκονται κυριολεκτικά παντού στον κόσμο.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η θεραπεία από απόσταση μπορεί να έχει σημαντικά πλεονεκτήματα για εσάς, με την προϋπόθεση ότι δεν αισθάνεστε αξιόλογη δυσφορία με τη χρήση πολυμέσων (web cam, μικρόφωνο η/υ):

  • Βραχύτερη απουσία από την εργασία και τις άλλες υποχρεώσεις σας.
  • Ευκολία προσέλευσης (χωρίς την ανησυχία της κίνησης, του παρκαρίσματος, κ.α.).
  • Άνεση επικοινωνίας από το χώρο σας, ή από το περιβάλλον που εσείς επιλέγετε.

1. Univ of Pittsburgh Schools of the Health Sciences. “Online therapy effective at treating depression and anxiety.” ScienceDaily. ScienceDaily, 12 May 2016.
2. B. Wagner “Internet-based versus face-to-face cognitive-behavioral intervention for depression: A randomized controlled non-inferiority trial.” Journal of Affective Disorders. Jan 2014;152-154:113–121.
3. L. Beebe; “A Comparison of Telephone and Texting Interventions for Persons with Schizophrenia Spectrum Disorders.” Journal Issues in Mental Health Nursing 2014;35:323-329.
4. Ruwaard J, Lange A. “Efficacy and effectiveness of online cognitive behavioral treatment: a decade of interapy research.” Stud Health Technol Inform. 2011;167:9-14.
5. V. Harrison. “Mobile mental health: Review of the emerging field and proof of concept study.” Journal of Mental Health Dec 2011;20(6):509-24.
6. J. Bergström, G.Andersson. “Internet-versus group-administered cognitive behaviour therapy for panic disorder in a psychiatric setting: a randomised trial.” BMC Psychiatry 2010;10:54.